ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.บต. ร่วมกับคณาจารย์ 4 สถาบัน หารือแนวทางเปิดเวทีระดมความเห็นแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถาบันศึกษา ผอ.สำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ศอ.บต. เชื่อ พลังต้านความรุนแรงจะนำสันติสุขกลับสู่แดนใต้

วันนี้ (เวลา 23 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ศอ.บต. เป็นประธานหารือการจัดกิจกรรมเปิดเวทีระดมความเห็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2561 ในกิจกรรม เวทีระดมความเห็นปัญญาชนร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี (เวทีนักศึกษา 4 สถาบัน)

เลขาธิการ ศอ.บต. แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม “คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้” พร้อมดึงคาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-มาเลเซีย พร้อมส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว การตลาดในพื้นที่ให้ยั่งยืน

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่ หน้าอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.00 น. ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบล สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการทำรุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561