ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดอลังการ นักเรียนกว่า 1,500 คน ร่วมแข่งขันประกวดวงเมโลเดียนเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 กับ ศอ.บต.

วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประกวดวงเมโลเดีย “ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย และปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักและภูมิใจในความเป็นชาติไทย และส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เล่นดนตรีชุมชนเพิ่มมากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านดนตรีให้กับเยาวชนอีกด้วย

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดโครงการ Mini Seed Thailand 2018 ย้ำ ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนทุกโครงการ แนะควรขยายเครือข่ายเพื่อความร่วมมือที่หลากหลาย

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Mini Seed Thailand 2018 โดยมี ผ.ศ.ดร. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาสงขลานครินทร์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน จำนวน 70 คนเข้าร่วมโครงการ

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่จากกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นำ Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมชมธุรกิจแปรรูปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้คณะจะอยู่ในพื้นที่เป็นวันสุดท้าย โดยได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ของบริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งมีการแปรรูปจากผลไม้สดทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นเวเฟอร์ และทุเรียนอบแห้ง โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้คณะได้มีโอกาสพูดคุยกับ ว่าที่ร้อยเจตน์ มาหามะ เจ้าของบริษัท ซึ่งมีสมญานามว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ " อายุน้อยร้อยล้าน " พร้อมทั้งนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะผู้บริหารบริษัทด้วย